EUPV presentarà al·legacions als Pressupostos de l’Ajuntament de València per a 2020 reclamant més recursos en polítiques socials

Rosa Albert: “Un any més podem comprovar com la inversió en habitatge públic, ajudes d’emergència, neteja, o l’augment de la plantilla pública destinada a serveis socials no són una prioritat per a l’equip de govern”

La coordinadora d’Esquerra Unida a València, Rosa Albert, s’ha pronunciat sobre el pressupost de l’Ajuntament per a 2020, ara mateix en període d’exposició pública. En aqueix sentit, Albert ha explicat que es tracta d’uns pressupostos insuficients pel que fa a les partides relatives a serveis públics i socials, a més de ser poc realistes respecte a les obres i projectes a executar, com ho prova el baix nivell d’execució dels últims anys.

Des d’Esquerra Unida entenem que els pressupostos públics són eines fonamentals per a garantir d’una banda la cobertura de necessitats bàsiques de la ciutadania que es troba en situació o en risc d’exclusió social. En aquest sentit sempre hem exigit més inversions en qüestions com el habitatge públic, ajudes d’emergència, formació, ocupació, manteniment, neteja,… i de nou enguany tornem a trobar a faltar l’atenció que mereixen aquestes qüestions en el pressupost presentat pel govern municipal de cara al pròxim exercici. Esperem que abans de la seua aprovació definitiva es modifiquen aquestes partides”, ha destacat Rosa Albert, que també ha recordat la necessitat “d’un augment de la plantilla pública, especialment la que afecta als serveis socials que segueix sent insuficient”.

Així mateix, la coordinadora de EUPV en la ciutat ha assenyalat que “moltes de les inversions plantejades als exercicis anteriors no s’han executat, i la paralització existent en contractació va a fer que la majoria de les inversions incloses per a 2020 no es puguen executar, per la qual cosa demanem uns pressupostos que siguen més realistes i que complisquen amb els objectius marcats al pressupost”.

Finalment, Rosa Albert s’ha referit a la qüestió concreta de l’aigua i d’altres serveis essencials per a la ciutadania com és la neteja viària o la jardineria. Respecte a l’aigua els i les valencianes seguim pagant rebuts molt més cars que en altres ciutats. En aqueix sentit, la coordinadora d’Esquerra Unida en la ciutat ha reiterat que des de EUPV s’entén l’aigua com un servei bàsic i un dret fonamental, per la qual cosa no pot estar condicionat pels interessos d’empreses privades. “Apostem per la remunicipalització del servei de l’aigua i per la incentivació d’un consum responsable i sostenible a través d’unes tarifes justes que afavorisquen realment l’estalvi en el consum de l’aigua. De la mateixa forma ha tornat a exigir que es procedisca a l’estudi de determinats serveis que es presten per empreses privades i s’analitze la viabilitat de passar a gestionar-los directament pel propi Ajuntament”, ha finalitzat Albert.


Show More

Related Articles

Back to top button