El Síndic de Greuges dóna la raó a EUPV i resol que EMIVASA ha de tenir un portal de transparència

Rosa Albert: “Ara, li correspon al govern municipal demostrar que no està a la mercè dels interessos d’unes poques mans enfront de l’interès general de la ciutadania”

El Síndic de Greuges s’ha pronunciat davant la queixa presentada per EUPV València ciutat, i ha donat la raó a l’organització d’esquerres recomanant a l’Ajuntament la publicació de la informació relativa als contractes i convenis subscrits amb les Administracions públiques i el detall de les subvencions públiques percebudes anualment així com la creació un portal de transparència en la pàgina web d’EMIVASA per a millorar la gestió del servei públic de subministrament d’aigua potable.

En aqueix sentit, la coordinadora d’Esquerra Unida a València, Rosa Albert, ha reclamat al govern municipal que adopte les mesures necessàries perquè l’empresa mixta EMIVASA —participada per l’Ajuntament de València i Global Omnium per a la gestió del servei públic de subministrament d’aigua— complisca amb la Llei i oferisca un Portal de Transparència amb la corresponent publicació de tota la informació sobre activitat, contractes i serveis. “ Considerem aquest passet com un triomf de la transparència enfront de l’opacitat de les grans entitats privades. Ara, li correspon al govern municipal demostrar que no està a la mercè dels interessos d’unes poques mans enfront de l’interès general de la ciutadania. Defensar la transparència d’una cosa tan fonamental com l’aigua és una obligación. Significa defensar allò què és públic”, ha dit Rosa Albert.

La coordinadora d’Esquerra Unida en la ciutat ha lamentat, a més, que l’Ajuntament remetera com a primera resposta al Síndic un informe d’EMIVASA esquivant l’obligació de complir la Llei tot al·ludint al fet de ser una empresa mixta però participada majoritàriament per capital privat. Tal com arreplega l’informe del Síndic de Greuges, les entitats privades, com en aquest cas, EMIVASA, han de complir les obligacions establides en la legislació bàsica si perceben durant el període d’un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan almenys el 40% del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d’ajuda o subvenció pública, sempre que aconseguisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros.

“ Cal destacar, a més,— ha afegit la coordinadora d’EUPV València— que, com indica el Síndic de Greuges, tant la Llei de transparència estatal i la Llei autonòmica valenciana no impedeixen o prohibeixen que les empreses mixtes amb participació pública inferior al 51% tinguen voluntàriament un portal de transparència en el qual, a més de detallar les subvencions públiques rebudes i els contractes i convenis signats amb una Administració pública, puguen ampliar la informació que consideren interessant o necessària per al conjunt de la ciutadania i les persones usuàries, ja que es tracta d’empreses que gestionen un servei públic essencial i de vital importància, com és el servei de subministrament d’aigua potable. Per això, instem al govern municipal a acceptar la recomanació del Síndic i fer efectiu el portal de transparencia d’EMIVASA” .

La queixa davant el Síndic de Greuges la va presentar EUPV en el mes de juliol, després que uns mesos abans l’organització d’esquerres alertara públicament sobre l’incompliment de la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Rosa Albert ha recordat que “ mentre no es duga a terme la remunicipalització d’un servei bàsic com aquest, com a mínim cal exigir un portal de transparència a l’empresa responsable de la gestió i subministrament en la ciutat. A més de per transparència, també les valencianes i valencians tenim tot el dret a conèixer quant s’està deixant d’invertir en polítiques socials per seguir mantenint en mans privades aquest servei”. “ Cal mantenir una postura vigilant i fiscalitzadora davant les empreses amb participació pública i, havent-hi una Llei que estableix aqueixos mecanismes de control, com a mínim cal exigir el seu compliment immediat” , ha afegit.

Garantia del mínim vital

Així mateix, Rosa Albert ha fet referència a la denominada garantia del mínim vital recordant que “el dret a l’aigua hauria de quedar garantit per a les persones que econòmica i socialment es troben en situació de vulnerabilitat, i que puguen rebre de forma gratuïta un subministrament mínim d’aigua que cobrisca les seues necessitats bàsiques per a viure dignament”. També, ha conclòs Albert, “han de prohibir-se expressament els talls del subministrament per impagaments en aquestes situacions, un aspecte que ha sigut oblidat en l’aprovació de la nova ordenança de l’aigua i a més segueix sense assignar-se realment una partida social per part de l’Ajuntament per a cobrir els impagaments”.

 

Show More

Related Articles

Back to top button