EUPV qüestiona la resposta de l’Ajuntament al cas Tabacalera

Rosa Albert: “No entenem que l’Ajuntament s’obstine a indemnitzar a una empresa privada en compliment d’un conveni anul·lat judicialment” 

La coordinadora d’Esquerra Unida a València, Rosa Albert, s’ha pronunciat sobre el contenciós de l’anomenat cas Tabacalera i que ha enfrontat a la Plataforma Salvem Tabacalera i l’Ajuntament. Per a EUPV, la sentència emesa pel Tribunal Superior de Justícia deixa clara la nul·litat del conveni urbanístic signat en el seu moment per l’Ajuntament i el grup Guadalmedina. “L’anul·lació per part del Tribunal de la modificació del PGOU comporta la nul·litat del conveni. Per tant, no procedeix que l’Ajuntament indemnitze a l’empresa privada per un conveni anul·lat. Estem davant un negoci urbanístic que va començar l’Ajuntament del PP i que el govern municipal actual no ha de continuar”, ha declarat Rosa Albert. 

La portaveu d’EUPV en la ciutat ha recordat que aquest conveni contemplava la cessió de Tabaquera, propietat de Guadalmedina, a l’Ajuntament a canvi de la modificació del PGOU per a poder autoritzar l’enderrocament de part de l’edifici i que Guadalmedina poguera construir dues torres de pisos. La sentència, ferma, en anul·lar la modificació, impedeix donar llicència per a l’edifici que ha quedat sense construir. “ És en aquest punt —ha remarcat Albert— on  discrepem de la solució donada per la Regidoria d’Urbanisme. L’Ajuntament entén que ha d’oferir al promotor terrenys municipals per a compensar l’edifici que ha quedat sense construir. No obstant açò —ha continuat Rosa Albert—, nosaltres entenem que, d’acord amb la doctrina del TSJ i de la pròpia sentència en el punt novè, un conveni anul·lat no es pot complir. Però, atès que s’ha produït una permuta de béns que resulta irreversible, allò que procedeix és un nou conveni amb nova taxació dels béns permutats”.

Com ha explicat Albert, una vegada anul·lat el conveni, els acords establits deixen d’existir jurídicament i desapareixen els deures i drets per a les parts. “ No entenem com l’Ajuntament pot sentir-se pressionat per una reclamació de responsabilitat patrimonial, fonamentada en l’incompliment del conveni, quan el Règim Especial de Convenis Urbanístics de València disposa clarament que no hi ha lloc, en cap cas, a responsabilitat contractual de l’Administració, en aquest cas de l’Ajuntament, atès que no és possible el compliment del que s’havia convingut” , ha dit.

A més, aquesta decisió, contrària a llei, incrementaria més encara les pèrdues de l’Ajuntament respecte a Guadalmedina en el resultat de l’operació, “donant continuïtat a un pelotazo urbanístic que va començar l’Ajuntament del Partit Popular i que el govern municipal actual hauria de parar”, ha explicat la coordinadora d’EUPV a València.

Sent tan clar que la nul·litat dels convenis urbanístics no genera cap responsabilitat a l’Administració, Rosa Albert s’ha preguntat per què l’Ajuntament s’obstina a tenir-la. El govern municipal hauria de resoldre la situació creada per la permuta de béns executada, iniciant un nou conveni de permuta amb una nova taxació dels béns per a delimitar si hi ha una diferència entre els béns permutats i redactar un nou conveni si escau, però en cap cas admetre a tràmit una sol·licitud de responsabilitat patrimonial que no és procedent.

Show More

Related Articles

Back to top button