Rosa Albert: “L’Ajuntament està cobrant una taxa que no ha aprovat”

DIA MUNDIAL DE L’AIGUA. EUPV presenta un recurs perquè es retorne la part de proveïment del rebut de l’aigua

La coordinadora d’EUPV en la ciutat de València, Rosa Albert, ha fet públic que la seua formació ha presentat, davant l’Ajuntament de València, un recurs perquè s’anul·le, en tant no existisca una ordenança fiscal, la taxa corresponent a proveïment que EMIVASA ve girant en la factura de l’aigua.

“Entenem que s’està actuant d’una forma manifestament il·legal atès que s’està facturant un concepte que, d’acord amb la normativa, exigeix una regulació administrativa que no es dóna en aquest cas”. Rosa Albert ha justificat la presentació del recurs perquè la raó de ser de l’Ajuntament, com a administració pública, és segons la constitució “servir els interessos generals amb subjecció a llei i al dret” . “Per això li demanem al govern municipal que servisca els interessos de les seues veïnes i veïns i vetle pel compliment d’un dret bàsic com és el dret humà al proveïment”, ha declarat.

Rosa Albert ha explicat que la gestió del servei públic del proveïment d’aigua potable en la ciutat de València correspon a EMIVASA, una empresa mixta participada per Global Omnium en un 80% i l’Ajuntament de València en el 20% restant. En la factura que EMIVASA gira a les usuàries i usuaris d’aquest servei figura el concepte de proveïment sense que aquesta taxa estiga regulada per cap ordenança fiscal. “Ens trobem doncs, davant una situació en la qual és la pròpia empresa l’encarregada del cobrament del servei de l’aigua i aparentment de l’aprovació i publicació de la corresponent tarifa del subministrament d’aigua en la nostra ciutat” ha assenyalat. Per a Albert, aquesta és una situació anòmala des del punt de vista jurídic però, sobretot, al seu judici, injusta per a les veïnes i veïnes per evidenciar la deixadesa de l’Ajuntament en el control i supervisió els rebuts de l’aigua. “És el moment perquè l’Ajuntament vetle pels interessos generals en un servei bàsic com és l’aigua i done una solució a aquesta qüestió” ha incidit.

Tal com la dirigent de la formació d’esquerres ha remarcat, els diferents pronunciaments del Tribunal Suprem són molt clars i exigeixen que els Ajuntaments deixen de mirar cap a un altre costat en un servei tan bàsic com aquest. En el supòsit de prosperar el recurs plantejat per EUPV obligaria a l’Ajuntament de València a la devolució de tots els rebuts emesos en els últims 4 anys en la part corresponent de proveïment. “És evident que en el cas d’EMIVASA existeix una deixadesa manifesta per l’Ajuntament de València. Per tant, entenem que resulten improcedents els pagaments que s’estan realitzant a l’empresa en concepte de proveïment”, ha postil·lat.

Rosa Albert ha volgut recordar que des d’EUPV s’entén l’aigua com un servei bàsic i un dret fonamental pel que no pot estar condicionat pels interessos d’una empresa i l’obtenció de beneficis. “La nostra organització aposta per la remunicipalització del servei de l’aigua i per l’incentivament d’un consum responsable i sostenible a través d’unes tarifes justes que afavorisquen realment l’estalvi en el consum de l’aigua”, ha destacat.

En aquesta línia argumentativa Albert ha incidit que el debat de la remunicipalització dels serveis de l’aigua és un debat viu i actual que s’ha anat situant en l’esfera internacional i que alguns dels partits, anomenats del canvi, i que avui estan governant van assumir en els seus programes electorals. “A les portes d’unes eleccions cal recordar a qui avui ostenta responsabilitat de govern que complisca les seues promeses electorals”, ha conclòs.

Show More

Related Articles

Back to top button