EUPV exigeix al Govern de la Nau que retire la proposta d’edificabilitat en el PEC d’El Cabanyal

 Rosa Albert: “ El Cabanyal no pot permetre’s la desaparició de les actuals zones verdes i esportives”

La coordinadora d’Esquerra Unida a València, Rosa Albert, ha mostrat el seu rebuig a la proposta de l’equip redactor del nou Pla Especial d’El Cabanyal segons el qual es requalificarien com a residencials més de 120.000 metres quadrats i s’obriria la possibilitat d’edificar fins a 741 habitatges de nova construcció. “Des d’ EUPV no compartim aquesta proposta que considerem innecessària. Li demanem a l’equip de govern que en aquesta fase d’exposició pública reconsidere la seua proposta, escolte les aportacions veïnals, actue amb coherència política i rectifique l’actual proposta”, ha manifestat.

Rosa Albert ha explicat que aquesta proposta afecta a tres parcel·les actualment grafiades com a esportives i enjardinades i que amb la proposta es convertirien en residencials. “Aquest canvi d’ús al nostre judici comportaria la desaparició de zones d’arbrat amb gran valor botànic i suposaria en la pràctica la pèrdua d’una part del pulmó verd d’El Cabanyal, a més de renunciar a instal·lacions esportives , necessàries en el barri”, ha declarat.

Per a la dirigent de la formació d’esquerres és prioritari rehabilitar i facilitar la reconstrucció d’El Cabanyal abans de la construcció de nous habitatges i sobretot fer les intervencions d’una manera consensuada i sostenible. “Apostem per la rehabilitació com a motor de la regeneració d’aquest barri i sempre braç a braç amb els veïns que durant tants anys han sigut capaços de mantenir viva la seua identitat com a barri enfront dels atacs especulatius de les polítiques del PP”, ha incidit.

Tal com ha assenyalat Rosa Alber,t El Cabanyal és un barri emblemàtic amb el qual la ciutat té un deute històric i per tant les actuacions que es realitzen deuen anar prioritàriament a assegurar una qualitat de vida de veïns i veïns, a recuperar l’activitat econòmica pròpia preservant la seua identitat. “Esperem d’aquest govern sensibilitat, coherència i memòria política; que escolte les aportacions veïnals i modifique la proposta inicial d’aquest PEC de manera que El Cabanyal siga un barri on els seus veïns i veïnes se senten a gust, i que El Cabanyal quede unit a la ciutat sense perdre la seua identitat”, ha conclòs.

Show More

Related Articles

Back to top button