EUPV exigeix al Govern de la Nau que incorpore a la seua gestió les recomanacions de la Sindicatura de Comptes

Rosa Albert: “Ens preocupa que algunes pràctiques poc recomanables puguen convertir-se en habituals”

La coordinadora d’EUPV en la ciutat de València, Rosa Albert, després de conèixer l’informe de la Sindicatura de Comptes referit a diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de València als anys 2015 i 2016, ha demanat al govern municipal que faça cas d’aquest informe i incorpore a la seua gestió les recomanacions del mateix. “Hem llegit amb atenció l’informe i ens preocupen algunes de les anomalies referides en l’esmentat informe. Per açò creiem que les recomanacions han de ser assumides i aplicades a la gestió municipal atés que , al nostre entendre , a més d’una millor gestió aconseguirem una major transparència i ajudarà a recuperar la confiança dels ciutadans i ciutadanes en les seues institucions” ha manifestat.

La dirigent de la formació d’esquerres ha volgut posar l’èmfasi en els aspectes, al seu judici, més polítics de l’informe i ha explicat que en el mateix es pot observar com la pròpia Sindicatura posa en qüestió l’externalizació d’alguns serveis, que podien haver sigut assumits pel propi Ajuntament, d’una banda i la necessitat d’un control regular de l’execució els pressupostos per part del Ple, per una altra. “ Una vegada més, ens trobem davant un govern que predica unes coses i realitza unes altres. Per a EUPV la gestió directa i la transparència són principis bàsics i irrenunciables en un govern d’esquerres” ha incidit.

Rosa Albert ha assenyalat que l’informe fa referència també a pràctiques poc recomanables com el fraccionament en la contractació i el reconeixement extrajudicial. “Ens preocupen aquestes pràctiques ja que com el propi informe diu no facilita la transparència, un objectiu que hauria de marcar l’actuació de qualsevol govern” declarat.

La coordinadora d’EUPV a València ha qualificat com a preocupant el fet que s’hagen realitzat serveis sense prestació contractual o sense cobertura legal, així com algunes despeses que han generat unes obligacions de despesa superiors a l’import del crèdit autoritzat en l’estat de despesa. “Si volem retornar la confiança en les institucions hem d’acabar amb pràctiques com aquestes, que desgraciadament, van en sentit contrari. Per açò li demanem al govern de Joan Ribó que , si creu en el bon govern, s’aplique i faça seues les recomanacions de la Sindicatura” finalitzat Albert.

 

Show More

Related Articles

Back to top button