EU denuncia que l’Ajuntament segueix embargant subsidis de 400 € per a cobrar deutes municipals

Rosa Albert: “Ha de ser prioritari per a un govern que presumeix de rescatar a les persones evitar que es torne a produir una situació com aquesta”

La coordinadora d’EUPV de la ciutat de València Rosa Albert ha denunciat que se segueixen produint embargaments en compte per a cobrar deutes municipals a persones que únicament perceben com en aquest cas una Renda activa d’Inserció de 426€ mensuals per un termini màxim d’11 mesos. “S’embarguen 443€, es deixa en descobert el compte i, fruit d’aquest descobert, a més s’ha d’assumir una penalització bancària de més de 60 €, és absolutament indignant”.

“És lamentable que una qüestió vital com aquesta no s’haja regulat i, el que és pitjor, que l’única solució que s’oferisca per part de l’administració siga el pagament puntual d’alguna factura de subministraments bàsics. És així com el govern municipal rescata a les persones? Aqueixa és la forma en la qual treballem per a acabar amb les situacions d’exclusió social i precarietat?, ha lamentat Rosa Albert.

Albert ha recordat que les prestacions l’import de les quals siga inferior al salari mínim són inembargables, malgrat açò situacions com aquesta no són casos aïllats, “es tracta d’una qüestió que hauria de  ser prioritària per a un govern d’esquerres i desgraciadament sembla que per a aquest no ho és”.

la coordinadora d’Esquerra Unida en València ha explicat que en aquest cas l’import embargat prové d’una Renda Activa d’Inserció, que és una prestació que es percep durant un termini màxim d’11 mesos i que es concedeix a persones majors de 45 anys, a persones amb una discapacitat superior al 33% o a víctimes de violència de gènere. “En tot cas quan s’acudeix a l’administració davant una situació tan injusta i angoixant la resposta que s’ofereix és el pagament puntual d’alguna factura, alguna cosa que ens sembla absolutament insuficient, s’hauria d’oferir com menys assessorament jurídic i recursos per a poder recórrer aquest embargament il·legal i immoral.

Al igual que denunciàvem aquests fets en la legislatura passada amb el PP en el govern, anem a seguir denunciant-ho amb el govern actual. “Cal articular protocols, arbitrar mecanismes que garantisquen la inembargabilitat d’aquestes prestacions, si ja de per si és insuficient per a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques mínimes el cobrament d’aquesta renda, la qual cosa no es pot tolerar és que se seguisca sense oferir solucions davant aquesta injustícia”. “Ja és hora que es concreten actuacions que efectivament ens demostren que efectivament la prioritat dels governs del canvi és la de rescatar a les persones en situació o risc d’exclusió social, una vegada mes exigim que es passe de la política dels gestos a la dels fets”, ha finalitzat Rosa Albert.

Show More

Related Articles

Back to top button