EUPV sol•licita al Govern municipal que permeta a les pedanies constituir-se com a Entitats Locals Menors

Rosa Albert: “No entenem com no s’ha donat un sol pas en aquest sentit quan els partits del govern municipal s’havien compromès a fer-ho”

La coordinadora d’Esquerra Unida en la ciutat de València, Rosa Albert, ha reiterat avui el suport a la consideració com a Entitats Locals Menors d’aquelles pedanies que ho sol•liciten, en favor de la democràcia directa i la millora de serveis prestats a la ciutadania. L’organització d’esquerres ha registrat aquesta petició en l’Ajuntament de València.

“En pedanies com Benimàmet, tant PSOE com Compromís es van comprometre amb l’Entitat Local Menor i amb l’elecció directa de l’alcaldia pedània i, fins al moment, l’única cosa que s’ha fet és parlar d’una possible Junta Municipal de Districte per a les pedanies que no té relació amb el procediment de constitució d’Entitats Locals Menors que arreplega la llei”, ha recordat la coordinadora d’Esquerra Unida en la ciutat.

“Les Entitats Locals Menors són un bon exemple de descentralització i democràcia directa, amb alcaldies votades en llista oberta i amb l’objectiu de millorar els serveis públics i les condicions de vida dels veïns i veïnes. No entenem com l’actual govern municipal no ha donat un sol pas en aquest sentit quan els partits que ho componen s’havien compromès a açò abans d’arribar al govern”, ha explicat Rosa Albert.

Les Entitats Locals Menors estan regulades en la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana, on es defineixen com a nuclis de població separats territorialment del municipi al que pertanyen i amb característiques peculiars, i com una fórmula per a millorar la prestació de serveis i la democràcia directa mantenint aquests nuclis de població dins del municipi. D’acord a aquesta llei, pot crear-se una Entitat Local Menor sobre diferents situacions, com que s’acredite que la prestació dels serveis públics municipals és deficient i discriminatòria, o simplement perquè així ho acorda l’ajuntament en l’exercici de la seua potestat d’autoorganització. “Per tant –ha assenyalat Albert–, que a València es permeta a les pedanies avançar en aquest sentit seria qüestió únicament de voluntat política per part del govern municipal, que podria iniciar d’ofici el procediment tal com diu la llei”.

El document presentat a l’Ajuntament de València per Esquerra Unida explica que les Entitats Locals Menors són una bona fórmula de govern municipal per la qual es tracta d’esmenar les dificultats que l’acció dels ajuntaments pot trobar en nuclis veïnals separats de la seua capitalitat. Entre els seus objectius, la pròpia llei arreplega aspectes com millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, optimitzar la gestió administrativa dels serveis públics municipals, o intensificar la participació ciutadana.

Les Entitats Locals Menors acosten el govern municipal a les persones residents en aquests nuclis, enfortint la participació ciutadana i la democràcia directa. Les seues activitats estan gestionades sota criteris d’austeritat i eficàcia, i són entitats rendibles i beneficioses per a la societat. El deute de les Entitats Locals Menors és inapreciable, entre altres coses per la impossibilitat legal d’endeutar-se, doncs qualsevol operació de crèdit ha de ser ratificada pel Municipi matriu.

“L’experiència mostra que on s’ha constituït una Entitat Local Menor, aquests nuclis de població han millorat infraestructures i serveis, existint a més mecanismes per a evitar duplicitats aclarint competències”, ha conclòs Albert.

Show More

Related Articles

Back to top button