Actualitat

Esquerra Unida exigeix a l’Ajuntament de València un protocol d’actuació per a les persones sense sostre que s’aplique durant tot l’any

Rosa Albert: “La solució no està en aprovar unes mesures concretes uns dies determinats, si no en aplicar vertaderes polítiques socials que traguen a aquestes persones del carrer” La coordinadora d'EUPV de la ciutat de [...]

EU exigeix que s’elimine la discriminació positiva als homes arreplegada en el pla d’igualtat de l’Ajuntament de València

Rosa Albert: "Lamentablement cal recordar a aquest govern que la prioritat ha de ser feminitzar les categories professionals que estan masculinitzades i no a l'inrevés, solament així avançarem cap a la igualtat real” La coordinadora [...]