EU exigeix que s’elimine la discriminació positiva als homes arreplegada en el pla d’igualtat de l’Ajuntament de València

Rosa Albert: “Lamentablement cal recordar a aquest govern que la prioritat ha de ser feminitzar les categories professionals que estan masculinitzades i no a l’inrevés, solament així avançarem cap a la igualtat real”

La coordinadora d’Esquerra Unida de la ciutat de València Rosa Albert, ha reaccionat avui davant l’anunci realitzat pel govern municipal pel qual es van a aplicar criteris de discriminació positiva a favor dels homes en categories professionals feminitzades. “És absolutament decebedor el comprovar com hem patit anys de govern del PP en l’Ajuntament de València en el qual s’ignorava la paritat i que el canvi a un altre govern municipal en teoria de progrés no rectifique no solament ignorant la paritat sinó que també demostre que no entén els objectius reals que han de complir els plans d’igualtat”. Per contra, la coordinadora de la formació d’esquerres ha valorat molt positivament el posicionament de la Generalitat, que ha eliminat en el seu esborrany de pla d’igualtat la discriminació positiva a favor dels homes.

“Lamentablement, sembla que cal recordar que la taxa de desocupació segueix sent més elevada entre les dones i que la bretxa salarial i en general les pitjors condicions de treball segueix afectant de forma majoritària a les dones”. A aquesta situació de desigualtat no és aliena l’administració pública en la qual la diferència salarial entre homes i dones i la infrarepresentació en jefatures de servei segueix existint malgrat els diferents plans d’igualtat que s’han anat implantant.

“Sembla increïble que calga recordar que les accions de discriminació positiva se centren en les dones, per a aconseguir la igualtat real i la discriminació per raó de sexe i en aquest cas en l’ocupació pública desgraciadament queda molt treball per fer”.

Finalment Rosa Albert, ha demanat al govern municipal que reflexione i assumisca la decisió que ha adoptat la Generalitat assessorada pel Comitè d’Igualtat de la Conselleria de Justícia. “Tenen l’oportunitat històrica de rectificar les polítiques del PP”, ha conclòs Albert.

Show More

Related Articles

Back to top button